Zabytki Leszna

Dawny cmentarz ewangelicki
Nekropolia powstała na początku XVII w. po południowej stronie ewangelickiego kościoła Krzyża. Chowano tu głównie parafian zboru luterańskiego Krzyża. Na cmentarzu spoczywali zasłużeni dla życia gospodarczego i społecznego Leszna ewangelicy, których nagrobki i grobowce prezentowały często wysoki poziom artystyczny. Cmentarz zlikwidowano w 1955 r., a część nagrobków przeniesiono do lapidarium przy kościele św. Krzyża.

Noclegi w Chłapowie

Dawny cmentarz katolicki
Nekropolia powstała w 1809 r. na terenie przekazanym przez księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego. Ostatni pochówek na cmentarzu odbył się w 1957 r., od tego czasu nekropolia podlegała dewastacji. W 1971 r. zdecydowano o jej likwidacji, a w 1972 r. proces ten przeprowadzono, tworząc na miejscu cmentarza założenie parkowe.

Noclegi we Władysławowie

Leszno

miasto położone w zachodniej części Polski, pomiędzy dwoma dużymi centrami gospodarczymi – Poznaniem i Wrocławiem. Prywatne miasto szlacheckie lokowane w 1547 roku położone było w XVI wieku w województwie poznańskim. Według językoznawców istniała starsza nieużywana obecnie staropolska forma rzeczownikowa nazwy miasta, która brzmiała Leszczno lub Leszczyn, a obecna nazwa jest zniekształconą formą pierwotnej nazwy wywodzącej się bezpośrednio od nazwy leszczyny rośliny z rodziny leszczynowatych będącej źródłem orzechów laskowych.

Karwia Noclegi

Jeden ze średniowiecznych dokumentów datowany na 1469 r. podaje bezpośrednio nazwę miasta jako Leszczyna. Pierwsza wzmianka historyczna o Lesznie pochodzi z 1393 roku. Wówczas osada Leszczno stanowiła własność Stefana z Karnina, który posiadał pieczęć herbu Wieniawa. Zgodnie z modą jaka panowała wśród polskiej szlachty ród Wieniawitów przybrał nazwisko Leszczyńscy utworzone przez dodanie do nazwy rodowej miejscowości końcówki -ski.

Noclegi Jastrzębia Góra