GOLUB DOBRZYŃ

GOLUB-DOBRZYŃ. ZAMEK BIAŁEJ DAMY
Golub-Dobrzyń – miasto nad Drwęcą. Bardzo młode – powstało w 1951r. z połączenia dwóch miast. Ośrodek turystyczny. Główną atrakcją jest zamek krzyżacki i odbywające się tu imprezy: wystawy, konkursy krasomówcze, a przede wszystkim bale sylwestrowe oraz międzynarodowe turnieje rycerskie.

Kościelisko

GOLUB-DOBRZYŃ

– miasto powiatowe w woj. kujawsko-pomorskim
– 12,8tys. mieszkańców
ZOBACZ W GOLUBIU-DOBRZYNIU

– krzyżacki zamek z przełomu XIII-XIVw.
– miejsce „Sylwestrowych Sław”
– międzynarodowe turnieje rycerskie

DUCH ANNY WAZÓWNY

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu to potężna warownia o murach dochodzących do 2m grubości, z głębokimi lochami, pełnymi tajemniczych przejść, ukrytych korytarzy i zakamarków. W lochach więziono jeńców z podbitych ziem.

Wisła noclegi

W XVIIw. golubski zamek został przebudowany na renesansową rezydencję Anny Wazówny, siostry króla Zygmunta III. Zainteresowana botaniką królewna założyła w Golubiu ogród botaniczny i tu po raz pierwszy w Polsce wyhodowano tytoń. Nie do palenia, lecz jako roślinę ozdobną.

Na zamku w Golubiu-Dobrzyniu organizowane są słynne bale sylwestrowe z duchem Anny Wazówny. Na bal zapraszanych jest 10 Polaków roku. O północy w dawnej sypialni królewny kasztelan zamku wypowiada trzy zaklęcia, gasną świece i Biała Pani w królewskim diademie wychodzi z obrazu we mgle i smudze światła. Wszystko to przy świetle pochodni i huku armat.