NIEZWYKŁE JEZIORA – WĘDRUJĄCE WYDMY

Dwa z jezior, Łebsko i Gardno, powstały dzięki mierzejom, które odcięły dawne zatoki od morza. Dwa inne – Dołgie Wielkie oraz Dołgie Małe – powstały przez zamknięcie zatoki na jeziorze Gardno.

Wędrujące wydmy, o wysokości ponad 40m, zasypały już trzy wsie: Starą Łebę, Chustę i Łączki. Poruszają się z prędkością do 10m rocznie, zasypując nowe połacie lasu i odsłaniając kikuty umarłych drzew. Jedyną metodą powstrzymania ich wędrówki jest obsadzenie ich zboczy trawami.

noclegi Jastrzębia Góra

W wielu miejscach się to udało. Na zachodnim krańcu jeziora Łebsko wznoszą się „utrwalone” wydmy porośnięte lasem. Czołpińska Góra ma 56m, a na jej szczycie wzniesiono latarnię morską. Wędrujące wydmy koło Łeby objęto ścisłą ochroną – poruszać się można tylko po wytyczonych ścieżkach.